Forfaiting Nedir? Forfaiting Hakkında Her Şey

Görsel: Pixabay
Forfaiting, basit bir tabirle, vadeli alacakların bir banka veya finans kurumu tarafından satın alınmasıdır. Bir dış ticaret terimi olan forfaiting, ihracat işleminden doğan uzun vadeli alacakları, kısa vadede almayı sağlar. 

Forfaiting Nedir Özellikleri Nelerdir? 

Forfaiting, dış ticarette kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. İhracat malları, forfaitinge dahildir. Firmalar, ihracatını yaptığı mal ve hizmetlerin ödemelerini belirli vadelerle alabilir. Vade, ödeme süresinin yasal olarak belirlenmesidir ve uzun vadeli işlemler söz konusu olabilir. 

Forfaiting, finans kurumları veya bankalar tarafından bu vadelerin, kısa süreye düşürülmesi, firmalara kısa sürede ödenek sağlanması ifade eden bir işlemdir. Aynı zamanda alacak riskleri de ortadan kaldırılır. İhracatçılar, kredili satışlarından önce finans kurumlarına ve bankalara başvuru yapabilirler. 

Forfaiter olarak adlandırılan taraf, başvuru yapılan finans kurumudur. Başvuru sürecinde ihracatçıdan gerekli evraklar talep edilir. Malın cinsi, miktarı, teminat türü gibi bilgileri kapsayan belgeler teslim edilir. Belgelerin teslimi ardından iki taraf arasında bir sözleşme yapılmaktadır. 

Forfaiting, taahhüt mektubu ile de tüm işlemlerin koşullarının yasal olarak belgelendiği bir süreçtir. Taraflar arasında yasal anlaşmalar yapıldığında, ihracatçı, ithalatçıya mallarını satar, bunun karşılığında poliçe ya da bono alır. Bono veya poliçe, bankaya götürülür ve belirli bir değer üzerinden iskonto ettirilir. 

Forfaiting Ne için Kullanılır? 

Forfaiting, büyük ölçekli firmaların başvurduğu bir finans yöntemidir. Temel olarak ihracat-ithalat üzerine kurulu bir sistemdir. Dış ticaretin bir konusudur ve ihracatı yapılan enstrümanlar üzerinden işler. İhracat yapan büyük firmalar, sattığı malların ödemelerini belirli bir süreye yayılması halinde almaktadır. Vadeli satış olarak adlandırılan bu durum, firmaların uzun vadede nakit kazanmasına neden olur. 

Forfaiting nedir: Forfaiting, ihracatçıların, vadeli ödemelerini, kısa vadede almak için bir finans kuruluşuna satmasıdır. İhracatçının alacağı vadeli ödeme, finans kurumları tarafından satın alınır. Bunun için firmaların finans kurumlarına müracaat etmesi, gerekli evrakları teslim etmesi gerekir. 

Dış ticaret terimi olan Forfaiting, ithalat-ihracat yapan firmaların başvuru yaptığı bir finansman tekniği olarak adlandırılabilir. Firmalar, ihracatlarını belirli bir ödeme periyoduna göre satar ve alacağını, uzun vadede alabilir. Bu durumda forfaiting tekniğine başvurulduğunda, kısa vadede ödeme alınır. 

Forfaiting tarafları arasında anlaşma yapılmaktadır. Finans kurumları, vadesi gelmeyen alacakları, kayıtsız, şartsız ve caymaksızın alır. Finans kurumu tarafından alındığında, tarafların vazgeçme şansı yoktur. Vadesinden önce çözülen alacaklar, firmalara peşin ödeme, vade farkı ödemeden ihracat yapma gibi avantajlar sağlar. 

Forfaiting İşleminde Taraflar Bilgisi Nedir? 

Forfaiting işleminde toplam 4 taraf bulunmaktadır. Bu taraflar; alacak hakkını devreden, alacak hakkını satın alan, ithalatçı ve garantördür. Garantör, garanti veren taraf anlamına gelmektedir. Bu taraflar arasında yürütülen finansman tekniği, bazı durumlarda garantör olmadan da yapılabilir. Forfaiting, ihracatçının kredibilitesi çok yüksekse, garantör tarafı olmadan yapılmaktadır. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال